Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forstå og styrke merkevare gjennom søkedata

Halvparten av alle søk på Google inneholder navn på merkevarer. Omtrent halvparten av verdens befolkning er aktive brukere og det gjøres mer enn 8,5 milliarder søk daglig. Volumet øker også hvert eneste år. Hvordan kan denne informasjonen brukes til å forstå og styrke egen merkevare?

Uten å plante en kunstig kjøpssituasjon i tankene på respondenter, gir søkedata oss mulighet til å forstå hvilken interesse forbrukerne faktisk har til merkene i en bestemt kategori. Det gir oss et verdifullt innblikk i reelle kjøpssituasjoner og faktisk atferd.

Andelen av søk, på tvers av merker i kategorien, danner et inntrykk av den mentale tilgjengeligheten til merkevarene. Den viser hvor aktivt forbrukerne vurderer dem, og gir en indikasjon på hvilke merker som er i fokus.

Mer enn 80% av merkers markedsandel er synlig gjennom søkedata, og det er et dynamisk forhold. En endring i markedsandel reflekteres gjennom endring i andel av søketrafikken. Søkedata er derfor en pålitelig indikator for markedsandelen, og en nyttig kilde til å forutse endringer og imøtekomme disse. Analyse av søkedata gir et innblikk i hvordan det står til med eget merke, men det gir også et bilde av posisjonen til konkurrentene.

I tillegg til å analysere antall søk på merkevaren og konkurrenter, og deres andel av den totale søketrafikken i markedet, vil innholdet av forbrukernes søk i kombinasjon med merkenavn bidra til å forstå hva som driver valg. Tradisjonelle merkevaremålinger er gjerne knyttet til forhåndsbestemte faktorer, med et ønske om å se utviklingen over tid. De er som regel tilpasset en hypotese om hva som er viktig i kategorien og hva som er håndterlig å utvikle. Det samme gjelder for konkurrenter man sammenligner seg med. Å inkludere forbrukernes faktiske søk gir imidlertid en mer dynamisk og autentisk forståelse av hva som virkelig påvirker forbrukeradferd og merkevarepreferanse.

Evnen til å tilpasse seg skiftende interesser og behov, som avsløres gjennom søkedata, bidrar til å gi en betydelig konkurransefordel.

BrandDigital av Kantar

Graf branded search

Kantar har nylig lansert BrandDigital, et innovativt verktøy for merkestyring gjennom digitale søk. Dette verktøyet måler antall søk, andelen søk og aktuelle temaer som trender i en bestemt kategori. Samtidig kan man se hvilke temaer som er mest relevant i kategorien og hvilke merker de er knyttet til. Søkedata måles over en periode på 12 måneder, i tillegg kobles det på fire år med historiske data. Med månedlig rapportering i Power BI, legger BrandDigital til rette for å se på resultatene av tidligere trender og utviklingen av nye, med et bredt perspektiv.

Graf Branded search Growth over time

Drevet av kunstig intelligens

Ved å hente søkedata fra Google klarer Kantar å dekke mer enn 90% av den totale søketrafikken. Det skaper solide baser på tvers av kategorier, produkter og markeder. BrandDigital benytter avansert kunstig intelligens for å effektivt samle, behandle og analysere store mengder data. Dette bidrar til å avdekke hvilke temaer som finnes i en gitt kategori og hvordan disse grupperer seg, i tillegg til å dekke all tilgjengelig søkedata for alle merker. Så lenge kun en halv prosent av befolkningen kjenner til merket vil BrandDigital klare å hente ut og presentere resultater. Så uavhengig av merkets nåværende grad av kjennskap gir undersøkelsen verdifull innsikt uansett merkets posisjon på markedet.

Tabel Search Themes by brand

Merkevareeksperter hos Kantar bistår i tolkningen av resultater og anbefalinger til hvilke tiltak som kan iverksettes på bakgrunn av disse.

Ta kontakt med oss om du ønsker en demo av BrandDigital, eller for å uforpliktende sjekke muligheten for å måle din merkevare og kategori.