Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Facebook henger med mens Snapchat vokser raskt viser Social Media Tracker

- Ungdoms forhold til sosiale medier utvikler seg i høy hastighet, sier Kari Nordstad i TNS Gallups avdeling for PR-research. Snapchat er et godt eksempel, med en vekst i dekningen blant unge på 18 prosent siste kvartal. Samtidig kan de som ser etter en kommunikasjonskanal i sosiale medier, fortsatt bruke ressursene sine på Facebook.

Kari Norstad er blant annet ansvarlig for Social Media Tracker i TNS Gallup, undersøkelsen som følger brukertallene i sosiale medier nøye. Og et av temaene kunder er spesielt opptatt av, er sosiale medier og ungdommens brukermønster. – Dette er en viktig, men fortatt ny kommunikasjonskanal og vi merker at behovet for erfaring og kunnskap er stort. Ofte har man en oppfatning av hva som er situasjonen som ikke alltid holder vann i møte med tallene vi samler inn eller analysene vi gjennomfører. Akkurat nå er det for eksempel er utbredt oppfatning at ungdommene er i ferd med å forlate Facebook til fordel for andre sosiale medier, som Snapchat.

- Tallene våre viser at det er feil – fortsatt er 88 prosent av alle i aldersgruppen «Under 30» på Facebook daglig. Men det som kan være riktig, er at brukermønsteret endrer seg. Det skal vi bruke enda mer tid og ressurser på å kartlegge i de kommende Social Media Tracker’ne.

Kari Nordstad presenterer Social Media Tracker og forteller om utviklingen i sosiale medier i forbindelse med utdelingen av TNS Facebook Community Award.

Facebook henger ikke etter

67 prosent av oss er fortsatt innom Facebook minst en gang daglig. Brutt ned på kjønn er tallene 75 prosent for kvinner og 59 prosent for menn. Og altså 88 % blant de som er 30 år eller yngre.


For Snapchat sin del – en tjeneste der tekst- og bildemeldinger sendes direkte til en mottager og forsvinner etter noen sekunder - er også tallene solide. 21 prosent daglig dekning i hele befolkningen og hele 61 prosent i aldergruppen under 30. Og dette tallet har steget med 18 prosent, fra 43 prosent, i løpet av det siste kvartalet.


- Så selv om de yngre aldersgruppene tester ut, og bruker, nye kanaler, beholder de Facebook-profilen sin og bruker den aktivt. Kanskje brukermønsteret er litt som min egen bruk av nettavisene, der jeg stadig vekk er innom, selv om jeg vet at det egentlig ikke står så mye nytt. Samtidig har Facebook etablert seg som et slags administrasjonsverktøy der brukerne deltar i grupper, oppdaterer seg på nyheter, får invitasjoner og vedlikeholder sitt sosiale liv. At de finner en erstatning for en av funksjonene, chat’en, betyr ikke at de dropper kanalen i seg.


Mer kvalitativ research

Fordi utviklingen i bruken av sosiale medier, og teknologien i seg selv, endrer seg så raskt, må også Social Media Tracker-designet tilpasses fra gang til gang. – Det kan være at noen spørsmål ikke trenger å stilles hvert kvartal, vi legger til nye spørsmål og finner frem til nye temas som kan kartlegges. Samtidig ser vi at det også på dette området ligger en begrensning i den kvantitative metodikken; det er rett og slett ikke alt vi lurer på som vi klarer å dokumentere gjennom konkrete spørsmål. Derfor er planen fremover å utvide Social Medie Tracker med kvalitative undersøkelser.

- Drømmen er jo å få kikke brukerne over skuldrene mens de sitter på Facebook eller sender Snapchat-meldinger for å samle inn brukerdata tilsvarende de vi henter inn fra TNS Gallup sine Internett-paneler. Frem til vi klarer det, er brukerintervjuer også en god metode, og neste år blir det interessant å se hva vi kan finne ut i samtale med noen av de personene vi har tall på i dag, avslutter Kari Nordstad i TNS Gallup.