Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Få nordmenn har tro på at økonomien kommer raskt tilbake

Kun 13% tror at økonomien tar seg raskt opp igjen etter at Koronaepidemien er over. Det viser Kantars globale Covid-19 barometer. Menn er mindre skeptiske enn kvinner og dette vil ha en effekt på hvordan vi bruker pengene våre i tiden som kommer.

Halvparten av befolkningen sier videre  at de i større grad enn tidligere må være nøye med hva de bruker pengene på. Covid-19 barometeret avdekker ikke bare kategorier og bransjer som blir positivt eller negativt berørt i dagens situasjon, men også kategorier og bransjer forbrukerne tror de endrer atferden sin på, når vi nærmer oss en normal situasjon igjen.

Pandemien har også endret hvilke mediekanaler vi bruker. Det får implikasjoner for hvilke kanaler og sosiale medier bransjer slik som bank og finans, dagligvare, cafe-og restaurant, bilbransjen m.fl bør bruke i dialogen med kundene fremover. Undersøkelsen gir også viktig innsikt i hvordan din bedrift bør kommunisere med konsumentene i dagens situasjon. Resultatene fra COVID-19 barometeret er svært nyttig informasjon i den tiden vi er inne i nå.

Kantar Norge bidratt til en av de største globale Covid-19 undersøkelser, med spesielt fokus på konsumentenes kjøps og medieatferd. Undersøkelsen gir deg unik mulighet til å forstå hvordan Covid-19 har påvirket konsumentene i Norge, men vi kan også sammenligne de norske resultatene med resultater fra hele verden.

 Siden ulike land har kommet på ulike stadier i utbruddet, gir undersøkelsen også en unik mulighet til å forstå hvordan ulike faser, eller ulike håndteringer i land, påvirker konsumentene. Er det f.eks. slik at når frykten setter inn, så endrer vi konsumentatferden? Blir online viktigere som distribusjonskanal i Italia, Norge, Sverige eller USA? Blir konsumentene mer prisbevisste når usikkerheten er stor?

Gjennom kunnskap er vi bedre rigget for fremtiden.

Den norske rapporten koster 17 000,- Inkludert i dette er også tabellverk med standardiserte nedbrytninger.

Det er også mulighet for :

  • Rapport for ett eller flere land fra den globale undersøkelsen.
  • Workshop fra Kantar
  • Bransjespesifikk rapport.

Ta kontakt med Amund Bråthen eller Finn Olav Sveinall for å høre mer om undersøkelsen og for kjøp av rapporter (PDF samt exceltabeller).