Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Nordmenn flest ønsker å bidra til å redusere klimautslippene

En undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført for ENOVA, viser at både kunnskapen om og støtten til norsk klimapolitikk er høy.

Klimaloven som trådte i kraft 1. januar i år, sier at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og at målet er å redusere klimagassutslippene med minst 80 prosent. Kantar TNS har gjennomført en undersøkelse for ENOVA, for å kartlegge befolkningens kunnskap og oppslutning om klimapolitikken. Resultatene er svært positive på begge dimensjoner.

Thomas Karterud, Kantar TNSThomas Karterud har ledet arbeidet med undersøkelsen for ENOVA.

Kjennskap

Et klart flertall av nordmenn, 63 prosent, kjenner til de overordnede målsetningene i klimaloven. Kjennskapen er noe høyere blant voksne og eldre enn blant ungdom under 22 år.

Støtte

Det er også et klart flertall som støtter disse målsetningene, hele 88 prosent uttrykker helt eller delvis støtte. Også viljen til å bidra selv, er høy. Hele 90 prosent ønsker å velge varer med lavt klimaavtrykk og 85 prosent er villige til å redusere eget forbruk.

Når det kommer til spørsmål om en er villig til å reise mindre for å nå klimamålsetningene, er entusiasmen mer avdempet. Det er likevel mer enn halvparten av oss som er positive til dette.

Framtidstro

Selv om svært mange av oss håper at vi vil nå klimamålene, er det likevel færre av oss som tror at klimagassutslippene faktisk vil bli redusert med så mye som 80%. Kun en tredjedel av oss tror på dette. Men, dersom vi legger til de som ikke er fullt så optimistiske, men som likevel tror at utslippene vil gå ned innen 2050, utgjør andelen med tro på et samfunn med lavere utslipp enn i dag hele 86 prosent.

- Det er imponerende at kjennskapen er så høy som vi måler, kun et par uker etter at klimaloven trådte i kraft, sier Thomas Karterud som har ledet arbeidet med undersøkelsen hos Kantar TNS. - Og det at støtten til klimapolitikken også er så høy, kan gi grunn for å tro at optimismen vil øke over tid.

Du kan finne flere resultater fra undersøkelsen hos ENOVA.

 

Enova logo