Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Endret bilbransje vil påvirke mange

Ny teknologi og nye rammebetingelser er i ferd med å endre bilmarkedet og infrastrukturen rundt. Trender som oppkoblede biler og økende elektrifisering vil gi konsekvenser for flere enn bare bilbransjen, noe som var tema for Kantars frokostseminar om Connected Cars 8. mars.

Seniorrådgiver Anders Hovde er Kantars bilmarkedsekspert, og han fikk både åpne og avslutte seminaret med noen tanker om hvilken retning bransjen er på vei.

Anders Hovde, Kantar TNSSeniorrådgiver Anders G. Hovde, Kantars bilmarkedsekspert.

– Bilen slik vi kjenner den vil forsvinne, i takt med at de teknologiske og politiske rammebetingelsene endrer seg. Vi ser at bilen blir oppkoblet og kan kommunisere med omverdenen, noe som leder frem mot selvkjørende biler. Elektrifisering er en annen trend – nær 20 prosent av alle biler kjøpt i Norge i fjor var helelektriske. En tredje trend er at vi går fra å eie bil til å disponere bil, gjennom for eksempel bilkollektiver. Oppi dette må aktører fra ulike bransjer finne nye muligheter til å gjøre seg selv relevante, sa Hovde.

Alexandra-Kanutte Skåre og Martin Kløvrud fra Kantar TNS fortsatte med å presentere interessante funn fra Kantar TNS’ globale Connected Cars-studie, hvor 8500 bileiere fra 13 land på tre kontinenter har fortalt om sine bilvaner og -preferanser.

Alexandra-Kanutte Skåre og Martin KløvrudAlexandra-Kanutte Skåre og Martin Kløvrud, prosjektledere i Kantar TNS.

– Fortsatt er tradisjonelle egenskaper som drivstoff, trygghet og pris det viktigste når man kjøper bil. Oppkoblede tjenester rangerer helt nederst på verdensbasis, men i Norden er tallet høyere, og i løpet av et par år vil oppkoblede tjenester være langt viktigere som kjøpsgrunn. Kjøpssannsynligheten for oppkoblede biler ligger allerede på 60 prosent i Norden, foran både Europa og Nord-Amerika. Utfordringen er å lære opp forbrukerne og linke de oppkoblede tjenestene bedre mot tradisjonelle kjøpsgrunner, sa Skåre.

Langt framme på elbil

Diesel og bensin er på vikende front i dag, og stadig større andel av bilparken er i ferd med å bli elektrifisert. Dette vil naturlig nok påvirke elbransjen. Stian Mathisen fra Fortum, som blant mye annet driver Norges største ladenettverk for elbiler, delte noen tanker om utviklingen på området.

– Å erstatte en bensin- eller dieselbil med en elbil er et av de beste miljøtiltakene vi kan gjøre her i Norge. Interessen er stor, og nesten halvparten ville kjøpt elbil eller ladbar hybrid hvis de skulle kjøpe ny bil i dag. Den viktigste årsaken til at man ikke velger det har med rekkevidden å gjøre, men her skjer ting ganske raskt. Batteripakkene blir mye større og gir lenger rekkevidde.

Stian Mathisen, FortumKommunikasjonssjef for Fortum i Norge, Stian Mathisen. 

– I Norge er vi langt framme og har kanskje det eneste modne markedet for elbil i verden. Det gir mulighet til å gjøre mange ting her som vi ikke kan andre steder. Derfor går salget av elbil rett i været her til lands, men tilgangen på ladepunkter stiger ikke like raskt. Et godt utbygd offentlig ladenettverk og gode løsninger for hjemmelading er avgjørende for at flere skal velge elbil, slo Mathisen fast.

Nye muligheter for mediebransjen

Mediebransjen er en annen bransje i stor endring, og samtidig et område hvor nye muligheter vil åpne seg etter hvert som selvkjørende biler blir en realitet. Fortsatt er radioen det dominerende bilmediet, men dette kan endre seg, fortalte seniorrådgiver og medieekspert Alexander F. Eidsæther fra Kantar Media.

Alexander Eidsæther, seniorrådgiver Kantar MediaAlexander F. Eidsæther, seniorrådgiver i Kantar Media.

– Selvkjørende biler legger til rette for en annen mediebruk. Virtual reality (VR), augmented reality (AR), store skjermer med mange typer innhold og stemmestyrt søk er trender som vil gjøre seg gjeldende og bli mer integrert i fremtidens biler. Teknologien endrer seg raskt, men menneskers grunnbehov endrer seg ikke likte fort. Vi vil ha underholdning, informasjon, troverdige nyheter og navigasjon. Norske medier har en fordel, siden de er relevante for nordmenn, vet hva vi vil ha og kan tilby det på en god og troverdig måte, påpekte Eidsæther.

- Jeg tror mye av teknologiutviklingen kommer til å skje i skjæringspunktet mellom bilprodusentene og de store, internasjonale teknologiselskapene som Apple og Google. Det betyr at de kommer til å sette viktige premisser for utviklingen. De norske mediebedriftene bør derfor komme tidlig på banen for å sette sitt preg på innholdet som serveres, avsluttet Eidsæther. 

Bransjedragkamp om kommunikasjon

Også for telekom-bedrifter vil utviklingen på bilfeltet ha stor betydning. Seniorrådgiver Marianne Nedrelid i Kantar TNS ga et innblikk i dette og fortalte blant annet om den teknologiske dragkampen som nå pågår mellom bilindustrien og telekombransjen.

Marianne Nedrelid, seniorrådgiver Kantar TNSMarianne Nedrelid, seniorrådgiver i Kantar TNS.

– Kampen står om hvilke kommunikasjonssystemer som skal være standard i bilene.

Bilindustrien ønsker Vehicle 2 Vehicle-nettverk, som har kortere reaksjonstid og hvor teknologien er klar til å rulles ut, mens telekom vil bruke mobile nettverk som kan kommunisere over større avstander. Disse er avhengige av 5G-teknologi som fortsatt er noen år unna.

– Mange aktører tar til orde for en mer teknologinøytral variant, hvor man utvikler begge systemer side om side. Men da vil det ta lengre tid å utvikle løsningene, og det blir dyrere med to systemer installert i hver bil. Jeg tror at den som klarer å levere best på innhold vil vinne kampen om den oppkoblede bilen, konkluderte Nedrelid.

Her kan du se video av Alexandra-Kanutte Skåres og Martin Kløvruds foredrag: 

Les også: Bil i endring - hva vil det betyr for din bransje?

Mer info om innsiktsrapporten «Connected Car 2018 – Connected cars. Disconnected owners.

Rapporten fra Connected Car-studien er tilgjengelig for kjøp. Vi gjennomfører også gjerne en workshop med rapporten som utgangspunkt, for å skape innsikt om hvordan utviklingen innen bil og bilmarkedet vil påvirke egen bransje og bedrift. Ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller med en i Connected Car-teamet om dette. 
 

 

Connected Car banner

 

Kantar TNS logo