Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Elbileierne er godt fornøyd med sin elbil

Dagens elbileiere oppgir at de er godt fornøyd med elbilen sin og at den gir mange fordeler i forhold til biler med forbrenningsmotor. De viktigste tiltakene for å sikre at flere skal ønske å kjøpe elbil når salg av nye biler med forbrenningsmotor blir forbudt i 2025, vil være knyttet til utbygging av infrastruktur for lading.

Bilen og bilmarkedet er i hurtig endring og behovet for innsikt om befolkningens behov, erfaringer, preferanser og planer knyttet til transport har aldri vært større. Stortinget har vedtatt at alle nye bilder som selges fra 2025, skal være utslippsfrie. I kombinasjon med ambisiøse incentiver for å motivere nordmenn til å skifte til elbil, har dette ført til at Norge ligger fremst i utviklingen.

Dette er bakteppet for Kantar TNS sitt arbeid med å utvikle innsikts- og rådgivningstjenester for alle som arbeider med transportrelaterte tjenester og produkter. Satsingen er betydelig, både internasjonalt og i Norge.

I Norge ledes dette arbeidet av Anders G. Hovde, en av Norges fremste bileksperter. Anders har i 17 år samarbeidet med norske bilimportører, og med kollegaer internasjonalt, om å utvikle innsikt om bilkunder og bilmarked. Han har dermed god bakgrunn for å forstå hvilke konsekvenser de endringene vi ser i dagens marked, vil få for bilimportører, transportselskaper, drivstoffleverandører, finansinstitusjoner og ikke minst, for samfunnet vårt.

Arendalsuka

På Arendalsuka presenterte Anders resultater fra en rykende fersk undersøkelse om nordmenns erfaringer med og tanker om elbil for politikere, næringslivsfolk og andre interesserte. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra bilimportøren Harald A. Møller. Vi spør Anders: - Elbilen er jo et forholdsvis nytt produkt. Hvilke erfaringer har de som har kjøpt elbil, med bilen sin?

Anders G. Hovde, bilekspert i Kantar TNSAnders G. Hovde, bilekspert i Kantar TNS.

Elbileierne

-  I Norge har vi nå 163.500 elbiler på veiene og et godt grunnlag for å analysere og forstå eiernes erfaringer med disse, svarer Anders. – Vi finner at elbileiere er vel så fornøyd med bilen sin som eiere av biler med forbrenningsmotor. Og så kommer alle fordelene som elbilen har, i tillegg. Elbileierne legger både vekt på miljøaspektet og på de økonomiske incentivene som gis til elbilkjøperne.

Grafikk - fordeler ved elbilFordeler ved elbil, oppgitt av elbileiere. Kilde: Studien "Kjøpe og eie elbil 2018", gjennomført på oppdrag fra Harald A. Møller Bil A/S.

-  Er det noe ved elbilen som eierne ikke synes fungerer så godt?

-  Ja, men dette varierer etter hvor elbileieren bor. I grisgrendte strøk, som f.eks. i Finnmark, ønsker elbileierne lenger rekkevidde og flere ladestasjoner, forteller Anders. - I tettbygde strøk, som f.eks. Oslo, opplever en del elbileiere som bor i leilighet, at det er vanskelig å få ladet bilen hjemme. I tillegg er det her en del frustrasjon knyttet til ladekøer på ladestasjonene.

De som ikke har elbil i dag

- Hva med de som ikke har elbil i dag. Hva tenker de om elbilen?

- Omtrent halvparten av disse tenker at den neste bilen mest sannsynlig vil være en elbil. Andelen er noe høyere i tettbygde strøk enn i spredtbygde. Dette har å gjøre med at rekkeviddeangsten er sterkere i grisgrendte strøk, hvor kjøreavstandene er større, forklarer Anders.

-  Tror du at det vil være stor motstand i befolkningen når nye biler med forbrenningsmotor blir forbudt å selge i Norge i 2025?

-  Det kommer an på flere ting. For å få flere til å ønske å kjøpe elbil, må ladenettverket bygges mer ut i grisgrendte strøk og kapasiteten på ladestasjonene må økes i tettbygde strøk. Borettslag og leilighetskomplekser bør få bedre mulighet for hjemmelading. Og så tror jeg nok at det vil være lurt av myndighetene å videreføre incentiver for skifte til elbil i noen år framover, sier Anders.

Bil som lader

Anders forteller at noen av de som ikke ønsker seg elbil i dag, begrunner dette med at de ikke finner en elbil som passer deres behov, på markedet i dag. Han tror imidlertid ikke at dette vil være et viktig argument i framtida. - Bilprodusentene har svært mange spennende elbilmodeller på tegnebrettet eller på vei ut i markedet i dag, sier han, og de aller fleste behov vil bli dekket. Vi vil også se at det kommer flere rimelige biler med større rekkevidde enn de som tilbys i dag. Når vi også ser at dagens elbileiere er godt fornøyde med bilen sin, tror jeg dermed at en eventuell motstand mot elbiler i 2025 vil være sterkere knyttet til svakheter i infrastruktur knyttet til lading, enn til egenskaper ved bilene.

Behov for innsikt i mange bransjer

-  De hurtige endringene vil påvirke mange bransjer og vi opplever en økt etterspørsel etter innsikt om utviklingen og om konsekvensene. Kantar TNS følger utviklingen internasjonalt gjennom studien Connected Car. I Norge vil vi bla. supplere denne studien med vår nasjonale Bilundersøkelsen 2018, som vi arbeider med nå. Resultater fra denne vil foreligge i oktober. I tillegg er vi i ferd med å styrke vårt team som arbeider med transportrelaterte problemstillinger, med flere analytikere og rådgivere. Jeg har alltid syntes at bil var gøy, og nå blir det bare mer og mer spennende, avslutter Ander G. Hovde.

Les mer om studien «Kjøpe og eie elbil 2018», utført for Harald A. Møller Bil, hos ABC Nyheter 

Les mer om studien Connected Car her: 

http://tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/endret-bilbransje-vil-pavirke-mange/

http://tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/bil-i-endring.-hva-vil-det-bety-for-din-bransje/

 

Kantar TNS logo