Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Den digitale borger

For å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan den digitale hverdagen fortoner seg for den jevne innbygger, har Kantar TNS, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennomført en kvalitativ studie.

Innsikter og analyser fra studien foreligger nå i form av en rapport. Rapporten illustrerer at mange ønsker en kontakt med det offentlige som er rask, effektiv og friksjonsfri.  Utfordringer i bruk av digitale tjenester bunner ofte i mangel på forståelse om forvaltning og regelverk, mer enn mangel på digital kompetanse.

Les mer på regjeringen.no