Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Bompengesjokk i fersk TV 2-gallup

Kantar sitt partibarometer i mai for TV2 viser at bompengelistene har større oppslutning enn regjeringspartiet Venstre og nærmer seg KrF.

Kommunevalgmålingen viser at partiene som går til valg mot bompenger får en oppslutning på 3,5 prosent. Dermed er oppslutningen om bompengelistene større enn Venstre og nærmer seg KrF og De Grønne. Tallene er oppsiktsvekkende, fordi det bare er i 13 kommuner det stiller rene lister med bompengemotstandere. For en måned siden viste den nasjonale kommunevalgmålingen fra Kantar TNS for TV 2 en oppslutning på 1,4 prosent for bompengelistene. Nå er oppslutningen mer enn doblet til 3,5 prosent.

I 11 kommuner har «Folkeaksjonen mot bompenger» levert lister. Det er Oslo, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Sandnes, Klepp, Sola, Bergen, Øygarden, Askøy og Alver. I tillegg stiller de lister ved fylkestingsvalgene i Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland. I Drammen stiller motstandere av bompenger til valg under navnet «Nei til bomring», mens de i Tromsø har levert liste under navnet «Nei til bompenger».

Borgerlig tap

Både Høyre og Fremskrittspartiet går tilbake på målingen. Høyre med 1,5 prosentpoeng til 21,0. Det er dårligere enn de to siste kommunevalgene hvor Høyre har fått 28,0 og 23,2 prosent. Fremskrittspartiet med 1,2 prosentpoeng til 8,9 prosent. Det vil i så fall være partiets dårligste kommunevalg siden 1991. Bakgrunnstallene viser at bompengelistene henter mange velgere som sier de stemte på et av disse to partiene ved stortingsvalget i 2017, men også velgere som stemte Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller satt hjemme ved forrige stortingsvalg. Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 4,2 prosent (- 0,2), mens Venstre med 3,3 prosent ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg noen sinne.

 

Arbeiderpartiet stabilt

Arbeiderpartiet ligger stabilt på målingen med 26,4 prosent, langt bak de 33,0 som partiet fikk ved kommunevalget for fire år siden. Et slikt resultat ville vært det dårligste kommunevalget for Arbeiderpartiet.

 

Senterpartiet tilbake

Senterpartiet går tilbake med 1,4 prosentpoeng fra rekordmålingen i april til 12,9. Det ville likevel vært partiets beste kommunevalg noen gang.

SV får en oppslutning på 6,8 prosent (+ 1,0), Rødt 5,3 (+ 0,9), mens partiet De Grønne går mest tilbake med 1,8 til 4,7 prosent.

Andre partier og lister får 6,9 prosent (+ 3,3). Det meste av endringen skyldes de ulike bompengelistene som samlet får 3,5 prosent (+ 2,1). Lokale lister får 2,3 (+ 0,9), Liberalistene 0,4 (- 0,2), De kristne 0,3 (+ 0,3), Pensjonistpartiet 0,2 (som i april) og Demokratene 0,2 (+ 0,2).

Om målingen

Kommunevalgmålingen er laget av Kantar for TV 2 med intervjuer av 987 stemmeberettigede i tidsrommet 29. april - 3. mai. 77,5 prosent av de spurte oppga partipreferanse da de ble spurt om hva de ville stemme dersom det var kommunevalg i morgen. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.