Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Årsrapport for radiolytting 2016

Årsrapport for radiolytting i Norge. Offisielle tall fra radio-undersøkelsen.

Radiolyttingen i Norge holder seg fortsatt på et relativt stabilt nivå. 68 prosent lyttet i gjennomsnitt til radio hver dag i 2016, en nedgang på én prosent fra året før. I snitt lyttet vi 85 minutter på radio per dag i 2016; 4 minutter mindre enn i 2015.

NRKs radiokanaler hadde en gjennomsnittlig samlet lyttertid på 58 minutter i 2016, hvorav P1 sto for størsteparten av lyttingen med 38 minutter. Totalt lyttet nordmenn til kommersiell radio 28 minutter daglig i 2016. P4 var største kommersielle radiokanal med 15 minutter, etterfulgt av Radio Norge med 7 minutters gjennomsnittlig daglig lytting.

Når vi ser på lyttertid brutt ned på alder og kjønn, ser vi at lyttertiden synker noe hos alle aldersgrupper og at nedgangen er størst blant kvinnelige lyttere. Det er i aldersgruppene 12-29, 30-44 og 45-59 vi finner den største nedgangen, mens lyttertiden holder seg stabilt i aldersgruppen 60+, med kun ett minutts nedgang fra fjoråret.

Nordmenn lytter mer til radio i ukedagene enn på helgedager, og 46% av radiolyttingen skjer utenfor eget hjem.

NRK P1 har økt sin markedsandel fra 44,5 % til 45,0 %, mens P4 og Radio Norge har redusert sine andeler fra henholdsvis 18,5 % til 17,5 % og 9,5 % til 7,8 %. NRKs radiokanaler hadde en markedsandel på 67,9 % av lyttingen, mens de kommersielle kanalene hadde en markedsandel på 32,1%.

Blant de grupperte kjøringene er det NRKs andre kanaler som er størst med en andel på 10,7 %, etterfulgt av de andre kanalene til P4 og Bauer med andeler på henholdsvis 5,0 og 1,9 %.

De totale lyttertallene vil kun reflektere kanaler som er målt i radioundersøkelsen.

Årsrapport for radio 2016 (.pdf)

Årsrapport for radio 2016 (.pptx)