Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

24-timersundersøkelsen: «Koronatriologien» er fullført!

Kantar har gjennomført tre målinger av nordmenns mediebruk, oppholdssted og handlevaner under pandemien.

Publisert 6. desember 2021

24-timer gir dyp innsikt i folks dagligliv og mediebruk i en unormal og krevende periode. Undersøkelsen vil være til stor nytte for å forstå hvordan den norske befolknings mediebruk endres i situasjonen vi har stått i.

Første runde ble gjennomført i mars/april-2020 når nedstengningen var på sitt strengeste. Runde 2 ble gjennomført høsten 2020, når landet var åpnet noe mer opp igjen. Den tredje runden ble gjennomført i oktober/november-2021, da samfunnet hadde få eller ingen restriksjoner.

24-timersundersøkelsen belyser hvordan vår mediebruk og atferd har endret seg gjennom perioden med korona-trusselene hengende over oss.

Resultatene i rapportene vil også sammenligne mot undersøkelser gjennomført i «normalsituasjoner», før Korona endret det meste.

24 timersundersøkelsen gir innsikt i:

  • Hvor mye av tiden som brukes på forskjellige medier?
  • Når på døgnet og hvilke ukedager man bruker mediene?
  • Hvor man befinner seg til døgnets forskjellige tider?
  • Hva man gjør, og hvilke medier man bruker der man er?
  • Hvilke medier man bruker parallelt?
  • Hvilken tillit brukere har til de store nyhetsmediene?
  • Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes i arbeidssammenheng?