Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

10 fakta om "Rikets Medietilstand" 2020

Torsdag 09 januar holdt Kantar sitt årlige event; Medietrender 2020 på Filmens Hus i Oslo. Kantars markedsdirektør, Ingvar Sandvik, tok oss gjennom det spennende foredraget «Rikets medietilstand» med oversikt over medieutviklingen fram til i dag. Her er10 mediefakta som er verdt å ta med seg videre.

1. Papiraviser er i fortsatt nedgang men avishusene vokser digitalt og når totalt 83% daglig
Dette er en utvikling som fremfor alt har skjedd i det tiåret vi nå har forlatt. 2010 markerer året da nedgangen begynte, og i dag leser vi 0,6 papiraviser daglig. 4 av 10 leser dog fortsatt avisen på papir – mens 67% leser avisen digitalt.

2. Papirmagasiner faller fortsatt men én av fire leser magasin daglig
Blant 12-17 leser én av fem magasin daglig mens andelen unge mennesker fra 18-29 år som leser magasiner daglig er nede på 13%. Magasinlesingen er fortsatt høyere blant kvinner enn menn; 26% mot 22 %. Samtidig ser vi at lesekvaliteten er nokså stabil i forhold til hvor ofte og hvor mye man leser.

3. Radiolytting har økt etter noen år med nedgang
I 2019 ser vi tendenser til økt radiolytting igjen, etter noen år med nedgang. Nedgangen har de siste år vært drevet av overgangen fra FM til DAB hvor spesielt lytting i bilen er en viktig forklaring. Daglig lyttetid endte på 90 minutter i snitt. Den eldre andelen av befolkningen hører til sammen over 4 timer radio daglig.

4. Spotify dominerer musikkstrømming
Den store musikkstrømmetjenesten Spotify fortsetter å øke. 68 % av befolkningen bruker Spotify. I andre rekke kommer Apple Music med 13%, og til sist Tidal med 7%.

5. Podkastlytting i vekst
Podkastlytting er i stadig vekst. Nå hører 30 % av befolkningen på podkast minst én gang i uken, 45% hører podkast månedlig. Dette tilsvarer en dobling siden 2015. En milepæl nås når vi også får den første offisielle podkast lista i Norge.

6. Lineær-tv fortsetter å falle men mindre enn senere år
Det er en fortsatt nedgang i seertid fra 2018 til 2019 men nå kun 5% sammenlignet med f.eks. 2016-2017 hvor nedgangen var 10%. Daglig seertid endte på 128 minutter i snitt i 2019, mens den i 2018 lå på 135 minutter. Det er et stort generasjonsskille når det kommer til lineær TV. 20 åringer bruker i snitt 1 time daglig, mot 70 åringer som i snitt ser over 4 timer lineær TV daglig.

 

7. Netflix størst blant strømmetjenester
Netflix er den største strømmetjenesten for film/serier i Norge, med en total oppslutning på 23% daglig og 61% månedlig. HBO ligger et godt stykke bak dette med hhv 5% og 34%. For Web-TV tjenester finner vi NRK nett-tv med 18% daglig og 67% månedlig bruk. Youtube er også en populær plattform I Norge. Den totale andelen som bruker YouTube daglig ligger nå på 42%. I aldersgruppen 15-29 år bruker 74 % YouTube.

8. Facebook brukes mindre og Snapchat går forbi blant de unge
Den totale andelen som bruker Facebook daglig har gått ned fra 79% i 2017 til 74% i dag. Vi har sett over tid at «mengden» forbruk - i form av antall daglige sesjoner, andel som poster etc. - av FB har gått sterkere tilbake over tid. Samtidig ser vi at Facebooks omdømmescore har stupt det siste tiåret. Instagram og Snapchat fortsetter å øke. Instagram brukes nå av 41% av befolkningen daglig, mens tilsvarende tall for Snapchat er 55 %. Snapchat er nå større enn Facebook blant 15-79 åringene.

9. Vi liker fremdeles å gå på kino!
71% av befolkningen har vært på kino det siste året, og vi ser i snitt 2,5 filmer hver.Til tross for alle utfordringene kino har støtt på gjennom årene har billettsalget vært bemerkelsesverdig stabilt. Sammenlignet med de andre tradisjonelle kanalene klarer også kino å holde på det yngre publikum. 4 av 10 norske12-19-åringer har vært på kino den siste måneden. Totalt har kinobesøkene holdt seg relativt stabilt gjennom det siste tiåret.

Fun fact: den mest populære kinofilmen gjennom tiåret er «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» og alle pallplassene bekles av norske produksjoner blant topp ti filmene.

10. Medieutviklingen – hold i hatten!
Ingvar Sandvik påpeker at årene 2009/2010 på mange måter markerte et skift for de tradisjonelle medieplattformene. Videre deler han at de neste 10 årene kommer til å bli utfordrende samtidig som nye muligheter åpner seg. Med en teknologi og et samfunn som kontinuerlig er i endring, vil det komme noe nytt hele tiden – så nå er det bare å holde i hatten og se frem mot et spennende tiår.

Klikk her for å se en oppsummering fra Medietrender 2020

Klikk her for å se noen av foredragene fra Medietrender 2020